Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 1Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 2Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 3Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 4Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 5Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 6Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 7Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 8Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 9Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 10Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 11Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 12Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 13Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 14Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 15Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 16Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 17Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 18Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 19Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 20Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 21Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 22Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 23Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác? ảnh 24

Nga sẽ tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác?

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu muốn Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga gia tăng sản lượng tên lửa dẫn đường chính xác lên gấp đôi, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại.