Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 1Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 2Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 3Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 4Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 5Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 6Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 7Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 8Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 9Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 10Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 11Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 12Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 13Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 14Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 15Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 16Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 17Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 18Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 19Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 20Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 21Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 22Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 23Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 24Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 25Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 26Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 27Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 28Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 29Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga ảnh 30

Dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 huyền thoại của Nga

ANTD.VN - Khả năng tác chiến đa dạng, độ cơ động cao, cùng với đó là khả năng mở để nâng cấp, MiG-29 là một trong những tiêm kích hạng nhẹ được ưa chuộng nhất thế giới.