Nga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 NgaNga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 Nga

Nga phủ nhận cáo buộc UAV MQ-9 Reaper Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm tiêm kích Su-27 Nga

ANTD.VN - Một tiêm kích Su-27 Nga được cho là đã va chạm với UAV MQ-9 Reaper Mỹ trên bầu trời Biển Đen. Nga phủ nhận cáo buộc khiến UAV của Mỹ rơi. "Máy bay không người lái MQ-9 đã thực hiện chuyến bay mất kiểm soát, mất độ cao và va chạm với mặt nước", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.