Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây

Thiết giáp chở quân BTR-T của Nga 'vững chắc' hơn mọi xe bọc thép phương Tây

ANTD.VN - Thiết giáp chở quân hạng nặng BTR-T, lần đầu tiên được trình diễn vào cuối những năm 1990, cho đến nay vẫn có khả năng bảo vệ rất ấn tượng.