Khinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân MỹKhinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân Mỹ

Khinh hạm Constellation tối tân tiếp tục trễ hẹn với Hải quân Mỹ

ANTD.VN - Việc đóng khinh hạm Constellation thế hệ mới (FFG-62) cho Hải quân Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn.