Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 1Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 2Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 3Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 4Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 5Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 6Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 7Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 8Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 9Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 10Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 11Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 12Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 13Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga ảnh 14

Thế giới bán tháo đồng USD, tích trữ vàng, do căng thẳng quan hệ Mỹ- Nga

ANTD.VN - Đồng USD bị bán tháo bởi các ngân hàng trung ương do bất ổn địa chính trị trong quan hệ giữa Mỹ và Nga. Điều này đã được nhà phân tích kinh tế Peter Reagan của tờ NewsMax cho biết.