Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 1Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 2Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 3Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 4Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 5Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 6Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 7Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 8Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 9Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 10Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 11Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 12Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 13Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 14Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 15Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành ảnh 16

Báo chí Trung Quốc

Toan tính của Mỹ dùng ‘quân cờ’ Ukraine nhằm tách quan hệ Nga-Trung sẽ bất thành

ANTD.VN - Mỹ sẽ "trao" Ukraine cho Nga để Moskva hạn chế quan hệ với Trung Quốc là viễn cảnh đang được nhắc đến. Tuy nhiên liệu toan tính này có thành công?