LNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu ÂuLNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu Âu

LNG Mỹ bắt đầu thay thế khí đốt Nga tại châu Âu

ANTD.VN - Khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ (LNG) đang dần thay thế vị trí của khí đốt Nga trên thị trường châu Âu, tờ Bloomberg cho biết.