Thành ủy Hà Nội giám sát quận huyện xử lý vi phạm vỉa hè

ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội sẽ giám sát việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện…

Hà Nội đang quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1778-QĐ/TU về thành lập 5 đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”…

Đặc biệt, việc thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố đối với 10 quận, huyện và 10 sở, ngành của thành phố cũng nằm trong nội dung giám sát.

Trưởng Đoàn là các đồng chí Thường trực Thành ủy, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó trưởng Đoàn và các thành viên là lãnh đạo, cán bộ một số sở, ban, ngành thành phố.

Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện cuộc giám sát.

Việc giám sát nhằm đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các quận, huyện ủy, thủ trưởng các sở, ngành của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP.

Cùng đó, sẽ đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điếm và chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của cấp chính quyền.

Từ 21/3 đến 20/4, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp tiến hành giám sát tại các đơn vị đã được nêu trong quyết định giám sát; xây dựng báo cáo của Đoàn gửi về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để tổng hợp.

Từ 20/4 đến 30/4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Từ 2/5 đến 15/5, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thông báo kết quả giám sát đến các đơn vị được giám sát…