Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 1Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 2Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 3Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 4Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 5Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 6Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 7Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 8Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 9Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 10Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 11Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 12Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 13Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 14Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 15Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 16Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 17Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 18Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 19Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 20Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine ảnh 21

Tên lửa từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Nga ào ạt tập kích Ukraine

ANTD.VN - Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khắp lãnh thổ Ukraine bị cắt điện, nước sạch sau đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược của Nga.