Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 1Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 2Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 3Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 4Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 5Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 6Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 7Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 8Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 9Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 10Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 11Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 12Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 13Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 14Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 15Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 16Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 17Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 18Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 19Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine? ảnh 20

Trực thăng Ka-52 trị giá 16,2 triệu USD của Nga trúng đạn tại Ukraine?

ANTD.VN - Trực thăng Ka-52 của quân đội Nga được cho là vừa bị trúng đạn tên lửa phòng không vác vai tại miền Đông Ukraine, ngày 4/12/2022.