Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'

Tên lửa không đối không tầm siêu xa mới của Trung Quốc khiến Mỹ 'giật mình'

ANTD.VN - Trung Quốc cùng với Nga đang đầu tư mạnh vào tên lửa không đối không tầm siêu xa nhằm tạo ưu thế trước Mỹ và đồng minh.