Tiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường KazakhstanTiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường Kazakhstan

Tiêm kích Rafale Pháp không thể cạnh tranh với Su-30SM Nga tại thị trường Kazakhstan

ANTD.VN - Không quân Kazakhstan đã lựa chọn Su-30SM của Nga và bỏ qua tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất.