Tên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắngTên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắng

Tên lửa Iskander-M hạt nhân triển khai tại Belarus khiến phương Tây lo lắng

ANTD.VN - Belarus đã nhận tên lửa Iskander-M hạt nhân từ Nga theo điều khoản được ký kết cách đây ít lâu.