Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 1Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 2Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 3Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 4Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 5Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 6Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 7Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 8Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 9Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 10Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 11Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 12Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 13

Nga tăng mạnh sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Kinzhal đang được Nga đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn.