Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga

Tên lửa hành trình Kalibr tích hợp vào tàu phá băng, nước đi cao tay của Nga

ANTD.VN - Tên lửa hành trình Kalibr đã được tích hợp vào tàu phá băng Ivan Papanin với số lượng lên tới 12 quả. Việc trang bị tên lửa "sát thần" này lên tàu phá băng sẽ giúp Nga duy trì ưu thế tại Bắc Cực.