Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 1Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 2Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 3Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 4Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 5Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 6Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 7Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 8Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 9Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 10Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 11Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 12Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 13Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 14Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 15Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 16Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 17Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 18Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 19Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 20Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 21Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 22Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 23Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 24Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine ảnh 25

Vận tải cơ A-400M chở theo lính đặc nhiệm Anh vừa hạ cánh xuống Ukraine

ANTD.VN - Vận tải cơ A-400M của quân đội Anh chở theo các lính biệt kích của nước này đã đáp xuống thủ đô Kiev giữa lúc chiến sự miền Đông căng thẳng.