Tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

ANTĐ - Trong 2 ngày, 12 và 13-4, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác cho các Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chủ tịch hội phụ nữ các đơn vị thuộc CATP Hà Nội. 

Tới dự và phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CATP Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã đánh giá cao vai trò của phụ nữ CATP trong mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo ANCT, TTATXH, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy CATP đối với công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng chí Trần Long Xuyên cũng khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lực lượng công an từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp và cán bộ chiến sĩ trong việc thực thi pháp luật bình đẳng giới.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, lồng ghép giới và phương pháp lồng ghép giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, vai trò của cấp ủy Đảng và tổ chức Hội phụ nữ trong việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Khóa tập huấn có nghĩa hết sức thiết thực để tổ chức Hội phụ nữ cũng như Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới.