Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 1Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 2Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 3Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 4Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 5Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 6Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 7Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 8Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 9Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 10Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 11Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 12Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 13Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 14Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 15Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 16Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 17Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 18Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 19Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 20Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 21Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 22Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 23Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 24Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 25Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây? ảnh 26

Tại sao đặc nhiệm Nga loại bỏ súng ngắn nội địa để tin dùng của phương Tây?

ANTD.VN - Khá bất ngờ khi đặc nhiệm Nga không dùng các dòng súng ngắn do nền công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất mà lại dùng súng Glock 17 do Áo phát triển do loại súng này có độ tin cậy hơn.