Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 1Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 2Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 3Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 4Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 5Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 6Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 7Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 8Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 9Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 10Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 11Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 12Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 13Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 14Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 15Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 16Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 17Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD ảnh 18

Xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ thắng lớn tại Australia với đơn hàng 2,5 tỷ USD

ANTD.VN -  Australia quyết định mua 75 chiếc xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ trị giá 2,5 tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp chủ lực của lục quân.