Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 1Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 2Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 3Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 4Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 5Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 6Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 7Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 8Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 9Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 10Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 11Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 12Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 13Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 14Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 15Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 16Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 17Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 18Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 19Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ ảnh 20

Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ

ANTD.VN - Nhanh nhẹn, hỏa lực mạnh, chi phí khai thác vừa phải khiến Mirage- 2000 trở thành một trong những dòng chiến đấu cơ thành công nhất của Pháp.