Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 1Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 2Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 3Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 4Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 5Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 6Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 7Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 8Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 9Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 10Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 11Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 12Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 13Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 14Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 15Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 16Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 17Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 18Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 19Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 20Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 21Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 22Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 23Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 24Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 25Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 26Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 27Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 28Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 29Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển ảnh 30

Trực thăng CH-53K cẩu tiêm kích tàng hình F-35C băng qua biển

ANTD.VN -  CH-53K King Stallion là biến thể mới nhất, mạnh nhất, tải trọng lớn nhất và cũng là loại trực thăng vận tải đắt nhất của quân đội Mỹ. Dòng máy bay lên thẳng này có thể dễ dàng cẩu một tiêm kích như F-35.