Sức mạnh đoàn kết trong tranh cổ động

ANTĐ - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm chuyên đề tranh cổ động “Đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam” nhằm nói lên sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giữ nước và chung tay xây dựng Tổ quốc. 

Triển lãm bao gồm 45 tranh cổ động của nhiều thế hệ nghệ sỹ sáng tác trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước. Với ngôn ngữ tạo hình cô đọng, phong cách đa dạng, các tác phẩm đã truyền đến người xem tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào của người Việt Nam. Nổi bật lên trên tất cả vẫn là hình ảnh người chiến sĩ anh dũng, kiên cường bảo vệ từng gang tấc vùng biển đảo quê hương. Triển lãm khai mạc vào ngày 15-8 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình và kết thúc vào ngày 25-8.