Số người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, có khoảng hơn 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.
Số người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt tăng tích cực

Số người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt tăng tích cực

Báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số quý I năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xã hội quản lý.

Trong đó, có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,3% tổng số người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID, đến nay, đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến "Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến" và 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng".

Đến nay, trên toàn quốc có 1.240 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.512.206 dữ liệu được gửi; có 1.647 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.041.818 dữ liệu được gửi; 629 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 11.087 dữ liệu được gửi.

Về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, đến nay, có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.