Sẽ có Tháp Tài chính trên trục Nhật Tân - Nội Bài

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa cho ý kiến về cơ chế đặc thù đầu tư các dự án thành phần khu vực phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài. 

Theo đó, với diện tích nghiên cứu 2.080ha trên địa bàn 2 huyện Đông Anh và Sóc Sơn, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội trong tương lai. Tại đây sẽ hình thành và phát triển các trung tâm quy mô lớn về kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế như trung tâm triển lãm - làng văn hóa ASEAN, trung tâm tài chính - tháp tài chính gắn với mặt nước... TP yêu cầu, tạo ra cơ chế thông thoáng, thu hút, huy động nguồn lực đầu tư để sớm hình thành tuyến đô thị hiện đại dọc hai bên tuyến đường đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước. TP sẽ nghiên cứu thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài trực thuộc TP.