Sắp xếp lại huyện, xã: Lúng túng trong việc giải quyết cán bộ dôi dư

  • 07/09/2020 15:04
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Theo tính toán của Bộ Nội vụ, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ giúp ngân sách Nhà nước giảm chi khoảng 1.400 tỷ đồng trong 5 năm tới. Tuy nhiên, một trong những điểm còn vướng mắc là khó giải quyết số lượng cán bộ dôi dư.

Sắp xếp lại huyện, xã: Lúng túng trong việc giải quyết cán bộ dôi dư ảnh 1
Nhiều địa phương chưa có hướng giải quyết giải quyết số lượng cán bộ dôi dư sau sắp xếp

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, có 45 tỉnh, thành phố xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn này. Bộ Nội vụ đã có ý kiến bằng văn bản đối với phương án tổng thể sắp xếp cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giảm 6 huyện, 546 xã

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó: có 09 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 01 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 08 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp).

Kết quả, sau khi thực hiện sắp xếp đã giảm được 6 huyện, trong đó tỉnh Cao Bằng giảm 3 huyện, Quảng Ngãi giảm 1 huyện, Quảng Ninh giảm 1 huyện, Hòa Bình giảm 1 huyện. Các tỉnh Yên Bái, Điện Biên điều chỉnh địa giới để sắp xếp các huyện nhưng không giảm số huyện.

Đối với cấp xã, các tỉnh, thành phố đã tiến hành sắp xếp lại 1.027 đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm là 546 đơn vị. Trong đó có những tỉnh giảm nhiều như: Hòa Bình giảm 59 xã, Cao Bằng giảm 38 xã, Phú Thọ giảm 52 xã, Hà Tĩnh giảm 46 xã, Thanh Hóa giảm 76 xã, Quảng Trị giảm 16 xã...

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đợt này thì dự kiến sẽ giảm chi ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 05 năm tới (giai đoạn 2020 - 2024) là khoảng 1.431 tỷ đồng. Trong đó, giảm chi tiền lương và phụ cấp khoảng 511 tỷ đồng; giảm chi hoạt động khoảng 920 tỷ đồng.

Thực tế, số giảm chi ngân sách có thể lớn hơn nếu tính cả chi phí giảm chi xây dựng mới, sử dụng trụ sở làm việc, mua sắm ôtô, trang thiết bị làm việc.

Địa phương cam kết nhưng khó thực hiện

Nêu khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Bộ Nội vụ cho biết, một trong những điểm còn vướng khi thực hiện là giải quyết số lượng cán bộ dôi dư.

Trong Đề án của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương đều cam kết và có phương án, lộ trình chi tiết giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức 4 cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trước năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành các nghị quyết về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đã có báo cáo, phản ánh về Bộ Nội vụ là việc giải quyết các chính sách đối với những người dôi dư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, khó bảo đảm hoàn thành trước năm 2022.

Cụ thể, trong giai đoạn 2019 - 2021, các địa phương có phương án giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư là 146 người; giải quyết được số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 7.006 người và giải quyết được số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 6.705 người.

Đối với số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư còn lại đến nay các địa phương vẫn còn lúng túng, chưa có phương án giải quyết.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW và Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 2605/HD-BNV về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp các địa phương vẫn còn có khó khăn về các cơ chế, chính sách, về nguồn lực để giải quyết, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin cùng chuyên mục