Sắp tới, cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, tăng số lượng từ 6 lên 7 đối với Thượng tướng, từ 157 lên 163 đối với Thiếu tướng là những đề xuất quan trọng tại dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi.

Theo Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (khoản 2, 3 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018), thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm.

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không quá 57; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đề xuất nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến lực lượng công an

Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đề xuất nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến lực lượng công an

Ngoài nội dung trên, Dự thảo còn đề xuất tăng số lượng Thượng tướng, Thiếu tướng CAND. Theo đó, số lượng Thượng tướng không quá 7, gồm Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thiếu tướng, số lượng không quá 162 gồm: Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ quy định với số lượng Trung tướng không quá 35;

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…, số lượng không quá 11; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3; Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, số lượng 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3;

Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật công an nhân 2018, số lượng không quá 2; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 25 Luật Công an nhân dân 2018 quy định, Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng, số lượng không quá 35. Thiếu tướng, số lượng không quá 157.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Dự thảo Luật Công an nhân dân đã đề xuất tăng từ 6 lên 7 đối với cấp bậc hàm Thượng tướng và từ 157 lên 163 đối với Thiếu tướng.