Sáng kiến của Hà Nội trong giải quyết chế độ cho người thất nghiệp

ANTD.VN - Việc trả trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM đã rút ngắn thời gian, giảm số lần đi lại cho người lao động. Người lao động cũng không cần đến các cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện, mà hàng tháng, số tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản cá nhân. Đây là sáng kiến của Hà Nội trong cải cách thủ tục giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, nâng cấp 10 dịch vụ công lên cấp 4

Minh bạch thông tin với người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) cho biết, Hà Nội là nơi đầu tiên thí điểm cơ chế một cửa trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp gồm 10 thủ tục, được niêm yết công khai tại các điểm tiếp nhận giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm.

Qua gần 2 năm thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã hạn chế được việc đi lại, giảm thời gian chờ đợi, có thông tin minh bạch về lộ trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp của mình từ phần mềm điện tử thông qua số bảo hiểm xã hội hoặc số chứng minh nhân dân.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận hơn 16.398 lượt lao động đến nộp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trả kết quả giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 15.378 người; tiếp nhận thông báo tình trạng việc làm của người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 49.761 lượt.

Trước khi áp dụng cơ chế một cửa, người lao động phải đi lại nhiều lần, qua nhiều bộ phận của Trung tâm, thì nay, quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được rút ngắn 3 ngày so với trước đây (từ 20 ngày xuống còn 17 ngày); giải quyết hỗ trợ học nghề được rút ngắn 4 ngày (từ 15 ngày xuống còn 11 ngày).

Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết

Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, ngay từ khi bắt đầu triển khai đề án thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố, Trung tâm đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách để người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

Không chỉ có vậy, Trung tâm còn tư vấn, cung cấp thông tin, cơ hội việc làm để người lao động có thể sớm quay lại thị trường lao động. Ghi nhận nỗ lực cải cách hành chính của Trung tâm,  chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân do các cơ quan tiến hành độc lập cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người lao động với “sự phục vụ của công chức, viên chức, nhân viên” của Trung tâm đạt 89,3%.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cấp độ dịch vụ công, tăng tốc cắt giảm thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm sẽ đề xuất với ngành Bảo hiểm xã hội xây dựng cơ chế liên thông giải quyết hồ sơ.

Do đối tượng người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp rất đa dạng, khó kiểm soát, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ứng dụng kết nối, đối chiếu dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội vừa góp phần hiện đại hóa chính sách, vừa giảm được các sai sót khi giải quyết chế độ cho người lao động.