Thanh tra Chính phủ:

Quý I, thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 1.990 tỷ đồng và 54,9ha đất

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTM) quý I. 

Tại quý I, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503,9 tỷ đồng, 57,7ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513,2 tỷ đồng, 2,8ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý II, sẽ tham gia 7 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại một số bộ, ngành, địa phương. Phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức điều tra xã hội về xung đột lợi ích tại một số bộ, ngành, địa phương; phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng…