Quân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của NgaQuân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của Nga

Quân đội Ukraine liên tiếp bắt sống và phá hủy 'rồng phun lửa' UR-77 Meteorit của Nga

ANTD.VN - "Rồng phun lửa" UR-77 Meteorit của Nga đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề trên chiến trường Ukraine.