Tên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lụcTên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lục

Tên lửa Stugna-P Ukraine diệt xe tăng Nga từ khoảng cách xa kỷ lục

ANTD.VN - Tên lửa Stugna-P Ukraine đã chứng tỏ khả năng vượt thiết kế khi tiêu diệt thành công chiến xa Nga từ khoảng cách 5,3 km.