Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 1Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 2Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 3Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 4Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 5Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 6Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 7Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 8Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 9Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 10Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 11Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 12Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga ảnh 13

Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga

ANTD.VN - Chính phủ Hungrary với những hành động của mình được so sánh như "con ngựa thành Troy" của Nga, khi họ thi hành những chính sách làm đau đầu Liên minh châu Âu.