Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của NgaCác nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga

Các nhà lãnh đạo EU bối rối trước 'con ngựa thành Troy' của Nga

ANTD.VN - Chính phủ Hungrary với những hành động của mình được so sánh như "con ngựa thành Troy" của Nga, khi họ thi hành những chính sách làm đau đầu Liên minh châu Âu.