Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 1Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 2Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 3Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 4Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 5Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 6Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 7Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 8Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 9Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 10Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 11Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 12Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 13Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng ảnh 14

Quân đội Nga nhận hàng loạt tổ hợp TOS-1A Solntsepek giữa tình hình nóng

ANTD.VN - Nhà sản xuất UralVagonZavod đã bàn giao thêm nhiều tổ hợp TOS-1A Solntsepek cho Quân đội Nga nhằm phục vụ yêu cầu tác chiến.