Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 1Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 2Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 3Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 4Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 5Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 6Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 7Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 8Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 9Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 10Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 11Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 12Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 13Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 14Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 15Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 16Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 17Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt ảnh 18

Ba Lan 'mạnh tay' viện trợ PT-91 cho Ukraine khi nhận xe tăng K2PL nhanh chóng mặt

ANTD.VN - Xe tăng K2PL đầu tiên cho Quân đội Ba Lan chuẩn bị được phía Hàn Quốc bàn giao, tiến độ cực kỳ khẩn trương.