Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 1Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 2Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 3Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 4Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 5Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 6Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 7Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 8Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 9Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 10Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 11Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 12Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 13Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 14Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan ảnh 15

Quân đội Nga không được phép tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học bí ẩn ở Kazakhstan

ANTD.VN - Quân đội Nga và đồng minh trong tổ chức CSTO không được phép tiếp cận và bảo vệ một phòng thí nghiệm sinh học dù xuống cấp tồi tàn song rất bí hiểm tại Kazakhstan.