Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 1Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 2Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 3Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 4Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 5Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 6Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 7Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 8Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 9Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 10Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 11Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 12Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 13Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine ảnh 14

Mỹ có thể đề nghị Nga ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến Ukraine

ANTD.VN - Mỹ có thể sẽ đề nghị Nga ký một thoả thuận đặc biệt để đổi lại việc không kết nạp Ukraine làm thành viên NATO, các nhà phân tích chính trị từ Trung Quốc cho hay.