Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 1Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 2Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 3Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 4Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 5Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 6Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 7Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 8Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 9Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 10Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 11Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 12Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 13Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần ảnh 14

Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần

ANTD.VN -Sáng nay 29/1 (mồng 8 Tết Quý Mão) trùng với ngày Chủ nhật nên rất nhiều người đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu may đầu năm mới.