Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 1Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 2Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 3Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 4Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 5Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 6Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 7Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 8Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 9Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 10Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 11Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 12Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 13Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 14Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 15Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 16Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm ảnh 17

Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Hà lễ đầu năm

ANTD.VN -Chiều mồng 7/2 (tức ngày mồng 7 Tết Nhâm Dần), thời tiết nắng ráo nên hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ đi lễ trong ngày đầu đi làm, dù nơi này đã treo biển thông báo đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.