Phát hành trái phiếu hoàn thiện nhà sinh viên

ANTĐ - Về việc chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trên địa bàn TP, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, từ năm 2014 đến nay, đã có 41 dự án chuyển đổi triển khai nghiêm túc. 

Đa số các dự án đã triển khai được trên 60%, đã và đang bán ra với mức thanh khoản cao. Trong đó, có nhiều dự án nhà ở cho sinh viên đang được nhiều người quan tâm.

Thực hiện phương châm xã hội hóa, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ

Kế hoạch và Đầu tư đồng ý cho TP triển khai bán trái phiếu để tiếp tục hoàn thiện các nhà sinh viên.