Pháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… NgaPháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… Nga

Pháp vừa viện trợ, lính Ukraine bán pháo CAESAR cho… Nga

ANTD.VN - Trong khi các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chống Moscow thì mới đây đã xuất hiện thông tin binh lính, sĩ quan Ukraine đã bán pháo CAESAR của Pháp cho Nga với giá rẻ mạt.