Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?

Ukraine gia nhập EU: Chấp nhận mất Crimea và Donbass?

ANTD.VN - Giới phân tích cho rằng, các nhà lãnh đạo các nước châu Âu đang ép Ukraine chấp nhận mất Crimea và Donbass, lấy đó làm điều kiện để cho nước này gia nhập EU.