Moscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo RắnMoscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo Rắn

Moscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo Rắn

ANTD.VN - Moscow tuyên bố rằng, họ rút quân khỏi đảo Rắn là vì thiện chí, nhưng Kiev đừng hy vọng chiếm lại hòn đảo này, vì nó vẫn nằm trong tầm khống chế của hỏa lực Nga.