Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy ĐiểnPháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển

Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt hàng mua "sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển, được biết thương vụ này lên tới 24 triệu EUR.