Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 1Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 2Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 3Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 4Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 5Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 6Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 7Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 8Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 9Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 10Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 11Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 12Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 13Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 14Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển ảnh 15

Pháp đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt hàng mua "sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển, được biết thương vụ này lên tới 24 triệu EUR.