Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 1Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 2Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 3Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 4Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 5Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 6Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 7Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 8Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 9Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 10Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 11Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 12Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 13Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 14Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 15Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 16Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 17Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 18Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 19Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 20Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 21Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 22Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 23Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 24Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 25Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 26Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 27Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 28Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 29Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào? ảnh 30

Cối tự hành CV90 Mjolner của Thụy Điển nguy hiểm cỡ nào?

ANTD.VN - Cối tự hành CV90 Mjolner là vũ khí hiện đại mới được phát triển thành công, mới đây Thụy Điển tiếp tục đặt mua 20 tổ hợp nhằm nâng tổng số lên 80 để trang bị cho quân đội nước này.