Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 1 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 2 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 3 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 4 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 5 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 6 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 7 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 8 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 9 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 10 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 11 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 12 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 13 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 14 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 15 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 16 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 17 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 18 Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển ảnh 19

Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo độc đáo của Thụy Điển

ANTD.VN -  Stridsvagn 103 là một trong những xe tăng độc đáo trên thế giới, thiết kế không tháp pháo khiến xe tăng cực thấp. Điều này khiến cho việc phá hủy xe tăng trở nên khó khăn hơn. Mặt khác thiết kế gắn pháo vào thẳng thân xe tăng độ chính xác khi bắn.