Pháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử LancetPháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử Lancet

Pháo tự hành Bogdana sống sót khó tin sau đòn tấn công của UAV cảm tử Lancet

ANTD.VN - Pháo tự hành Bogdana do Ukraine nghiên cứu chế tạo đã chứng minh được là một vũ khí đáng tin cậy, cả về uy lực tấn công lẫn khả năng tự vệ.