Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?

Máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai của Nga bị bắn hạ bởi vũ khí bí ẩn?

ANTD.VN - Nhiều nguồn thông tin cho rằng, Không quân Nga đã mất máy bay cảnh báo sớm A-50 thứ hai chỉ trong vòng một tháng, lần này chiếc phi cơ đã rơi trong đất liền thay vì ngoài biển do đòn tấn công của một loại "vũ khí bí ẩn". Phía cơ quan chức năng Nga chưa xác nhận thông tin này.