Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?

Tên lửa Iskander-M sẽ mang đầu đạn 800 kg và đạt tầm xa 1.000 km?

ANTD.VN - Trước những yêu cầu tác chiến mới, Nga đang xem xét nâng cao sức mạnh cho tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.