Niềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xãNiềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xã

Niềm vui của những công dân đầu tiên ở Hà Nội nhận biển số xe đăng ký tại Công an cấp xã

ANTD.VN - Sáng nay, 21-5, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai đăng ký xe tại 18 huyện, thị xã và 183 xã, thị trấn. Có những công dân đầu tiên đã đăng ký thành công chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Đó chính là niềm vui không chỉ của người dân, mà còn của lực lượng CSGT Công an Thủ đô hướng tới Chính phủ điện tử, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn...