Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 1Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 2Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 3Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 4Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 5Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 6Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 7Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 8Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 9Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 10Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 11Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 12Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 13Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 14Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 15Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 16Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31 ảnh 17

Những VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31

ANTD.VN - Được thi đấu trên sân nhà ở một kỳ SEA Games là ước mơ với nhiều vận động viên Việt Nam, nhưng bên cạnh đó, có không ít những gương mặt ưu tú đã phải làm khán giả, vì nhiều lý do khác nhau.